Vekstregulering prydplanter veksthus Skadedyr prydplanter veksthus Sopp prydplanter veksthus Skadedyr prydplanter friland Sopp prydplanter friland Skadedyr grønnsaker veksthus Sopp grønnsaker veksthus
Agurk veksthus Tomat veksthus Paprika veksthus Salat veksthus Krydder veksthus Bær veksthus Tabell Biologisk
Valg av skadedyr Alle skadedyr Bladlus Trips Spinnmidd Mellus Harmygg Sommerfugler
Tabell 2: SKADEDYRMIDLER TIL PRYDPLANTER I VEKSTHUS, pr. 18/7 2018. Utvalg skadegjører Alle
Virkemte av plantevernmiddel K=kontaktvirkende og S=systemisk. Virkning p nyttedyr: :-) = sknsom, :-| = skadelig, men kort ettervirkning, :-( = skadelig og lang ettervirkning. Se data p hjemmesiden til Koppert og Biobest. Hndteringsfrist="Den tid det er pkrevet med bruk av verneutstyr for g inn p behandlede areal eller hndtere behandlede planter/plantedeler."
MiddelVirke-
mâte
Middel-
gruppe
SkadegjørereMerknadHåntering frist
Admiral 10 EC  
Pyriproksyfen
Reg.nr:2012.6.17
HMS-datablad:HMS
K Juvenilhormon MellusVirker på bomullsmellus og veksthusmellus. Ikke lov å bruke i planteutsalg.  48 t
Calypso 480 SC  
Tiakloprid
Reg.nr:2008.104.14
HMS-datablad:HMS
S Neonikotinoid Bladlus. mellus, bartrelus, skjoldlus, ullus, sikader, sommerfugler, bladveps, billerForelpig er det lite data om hvor skadelig Calypso er for de ulike nyttedyrene. I flge toleranselisten fra Koppert er Calypso skadelig for middrovmidd, bladlyssnylteveps og rovtege mot mellus (Macrolophus), men det er ikke opplysninger om hvor lang ettervirkningen er. Ikke lov bruke i planteutsalg.  24 t
Confidor 70 WG  
Imidakloprid
Reg.nr:2012.20.14
HMS-datablad:HMS
S Neonikotinoid Bladlus, mellus. trips, skjoldlus, ullus, biller, minermll. sikader, sugere*Virkningen mot amerikansk blomstertrips er usikker.  24 t
Conserve  
Spinosad
Reg.nr:2012.15.14
HMS-datablad:HMS
K Spinosyrer Trips, minerfluer, sommerfugler *virker ogs p amerikansk blomstertrips.  24 t
Decis Mega EW50  
Deltametrin
Reg.nr:2012.1.14
HMS-datablad:HMS
K Pyretroider og pyretriner Bladlus, mellus, trips, bartrelus, skjoldlus, ullus, sikader, sugere, teger, minerfluer, sommerfugler og bladvepsVirker ikke p ferskenbladlus  24 t
Envidor 240SC  

Spirodiklofen
Reg.nr:2011.5.14
HMS-datablad:HMS
K Ketoneoler Spinnmidd Dvergmidd Bladmidd Kan gi skader i roser  24 t
Exemptor  
Tiakloprid
Reg.nr:2009.84
HMS-datablad:HMS
S Neonikotinoid Bladlus, mellus, hrmygg, sommerfugler, bladbiller og rotsnutebiller  24 t
Fastac 50  
Alfacypermetrin
Reg.nr:2009.72.14
HMS-datablad:HMS
K Pyretroider og pyretriner Bladlus, mellus, trips, bartrelus, skjoldlus, sikader, teger, minerfluer, sommerfugler og biller*=Virker ikke p ferskenbladlus, *= noen veksthusmellusbestander kan vre resistente. Ikke lov bruke i planteutsalg.  24 t
Floramite  
Bifenzat
Reg.nr:2009.68.17, 2010.1.16 og 2010.8.16
HMS-datablad:HMS
K  Spinnmidd  24 t
Karate 2,5 WG, Karate Zeon, Karate 5CS  
Lambda-cyhalotrin
Reg.nr:2009.77 2011.20.14
HMS-datablad:HMS
K Pyretroider og pyretriner Bladlus Mellus Spinnmidd Trips Minerfluer Sommerfugler TegerEnkelte populasjoner av bomullsmellus, veksthusmellus, ferskenbladlus, amerikansk blomstertrips og minerflue (Liriomyza) kan vre resistente.  24 t
Milbeknock  
Milbemektin
Reg.nr:2012.7.14 2013.2.14 2013.3.14
HMS-datablad:HMS
K Avermectriner, milbemectriner Dvergmidd Minerfluer Spinnmidd JordbrmiddIkke lov bruke i planteutsalg.  24 t
Movento 100 SC  

Spirotetramat
Reg.nr:2013.25
HMS-datablad:HMS
S Tetronsyre og tetramsyrederivater Bladlus, mellus, trips, skjoldlus og ullusGodkjent mot bladlus, mellus og trips i agurk, tomat, paprika og salat i veksthus. P off-label i prydplanter i veksthus  24 t
Pirimor  
Pirimikarb
Reg.nr:2011.19.18
HMS-datablad:HMS
S/K Karbamater BladlusDrlig virkning p agurkbladlus og ferskenbladlus. Ikke lov bruke i planteutsalg. (Ny etikett ikke lagt ut enda) Gammel etikett 2011.19.14 kan fortsatt brukes  24 t
PreFeRal  
Paecilomyces fumosoroseus
Reg.nr:2018.5
 K Nyttesopp MellusBiologisk middel. Krever hy luftfuktighet. Gammel etikett 2010.6 er lov ut 21/9 19  24 t
Raptol  
rapsolje+pyretrum
Reg.nr:2017.20
 K  Bladlus Mellus Spinnmidd Trips Sommerfugler Sikader SkjoldlusVirker ikke p borende eller minerende larver  
Thiovit Jet  
Svovel
Reg.nr:2007.30
HMS-datablad:HMS
K  Meldugg, Dvergmidd, Skuddtoppmidd  ikke data
Vertimec  
Abamectrin
Reg.nr:2010.21.14
HMS-datablad:HMS
K Avermectriner, milbemectriner Spinnmidd, Mellus, Trips, Minerfluer, Dvergmidd: skuddtoppmidd og cyclamenmidd og jordbrmidd i jordbr.Virker ogs p amerikansk blomstetrips og bomullsmellus  24 t

Norsk Landbruksrådgiving Viken, Gjennestadtunet 83, 3160 STOKKE
Telefon: 930 43 950   Faks: 33 36 09 79 
E-post: liv.knudtzon@nlr.no