Klimaspillet               S DK N


Mine egne tall
 
Melkfjøset
50 årskyr
 
Grishuset
Årspurker 50
Slaktegris 1500
 
Planteproduksjon
1 050 dekar
 
El og varme energi
315 750 kwh
 
Diesel
14 500 liter

Gården totalt
1 092 tonn CO2
 
 

  VELKOMMEN TIL KLIMASPILLET!

  I dette spillet skal vi lære om klimatiltak og se hvordan disse virker på klimautslippet fra gården.

  God agronomi er det beste klimatiltaket! Gode agronomer bidrar til mindre klimautslipp og binder karbon i jorda. Vær en god agronom, velg dine tiltak og sjekk hvor langt ned mot nullutslipp du kan komme!

  OM SPILLET

  Hvis du endrer noe av tallene husker programmet dette til du lukker nettleseren - men neste gang du starter opp er endringene dine borte. Ta utskrift eller noter om du ønsker å ta vare på dine tall.

  I spillet brukes CO2e hvor e står for ekvivalenter. Hvis utslippet er metan eller lystgass regner vi virkningen om til CO2e og så legger vi sammen til totalt antall kg eller tonn CO2e.

  Klimaspillet er under utvikling, og vi gleder oss til å lansere ny og forbedret utgave i 2024.

El og varme
Diesel
Melkfjøset
Planteproduksjon
  
 
Grishuset
Til læreren
Mære Landbruksskole Utviklingsavdelingen